Beskyttelse af træer under byggeri

Beskyttelse af træer under byggeri

Beskyttelse af træer under byggeri

– Bevaring af træernes vitale livsgrundlag

Træer repræsenterer en betydelig værdi for vores samfund, både økonomisk og som skabere af en bred vifte af økosystemtjenester, der gavner mennesker og miljøet.

Disse økosystemtjenester omfatter forbedret luftkvalitet, CO2-opfang, temperaturregulering, vindbeskyttelse, regnvandshåndtering, øget trivsel, reduceret kriminalitet og højere ejendomsværdier. Derfor er det af afgørende betydning, at vi beskytter træerne under grave- og bygningsarbejde, da de er meget sårbare over for skader.

Beskyttelsen af træerne indebærer ikke kun bevarelse af den synlige del af træerne, men også af de usynlige rødder, der ofte lider skade under anlægsarbejde.

Træernes rødder spiller en afgørende rolle, i træets sundhed og stabilitet. De store holderødder sørger for at holde træet oprejst, mens de finere rødder forsyner træets blade med vand og næringsstoffer fra jorden. Det er især skader som følge af jordkomprimering, forårsaget af tung trafik, eller opmagasinering af materialer, der udgør en risiko for træerne i rodzonen.

TræEnighed er specialiseret i at forebygge skader på træerne under byggeri og gravearbejder. Vi hjælper med at implementere beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer, at træerne fortsat trives efter anlægsarbejdet. Vores tilgang omfatter følgende tiltag:

  1. Byggeplanlægning: hvordan kan byggningern og byggepladsen lægges, så flest mulige træer bevares og herunder en prioritering af træerne.
  2. Rodzonebeskyttelse: Vi identificerer træernes rodzoner og etablerer beskyttelsesområder omkring dem. Dette involverer anvendelse af beskyttelsesbarrierer, der forhindrer komprimering af jorden og beskytter træets rodnet.
  3. Trafikstyring: Vi implementerer trafikstyringsplaner, der reducerer belastningen på træernes rodzone. Dette kan omfatte omlægning af køretøjsruter eller begrænsninger for tung trafik nær træerne.
  4. Overvågning og vedligeholdelse: Vi udfører regelmæssig overvågning af træernes tilstand under byggeri og foretager nødvendige justeringer i beskyttelsesforanstaltningerne. Vi sikrer også, at træerne får tilstrækkelig vand og næring for at opretholde deres vitalitet.
  5. Samarbejde og kommunikation: Vi arbejder tæt sammen med bygge- og anlægsentreprenører samt andre relevante interessenter for at sikre, at beskyttelsen af træerne prioriteres og følges.
  6. Ekstern kommunikation: Vi kan udarbejde foldrere og plakater, der fortæller om de tiltag der udføres for beskytte træerne på den pågældense plads.

Ved at gennemføre disse beskyttelsesforanstaltninger, kan vi minimere skaderne på træerne under byggeri og bevare deres eksistentielle livsgrundlag. TræEnighed er klar til at rådgive og assistere kunder i at sikre, at træerne forbliver sunde og trives i forbindelse med anlægsarbejder. Vores ekspertise og erfaring inden for træpleje og -bevarelse sikrer, at træerne får den opmærksomhed og beskyttelse, de fortjener.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen