Værdi­ansættelse af træer efter VAT19

Værdi­ansættelse af træer efter VAT19

Værdi­ansættelse af træer efter VAT19

– Præcis vurdering af træskader

Når skader opstår på træer som følge af uheld, byggeri eller hærværk, er det vigtigt at kunne beregne den økonomiske værdi af træet. Dette er nødvendigt, så den ansvarlige part kan betale erstatning, og for at træet kan blive genetableret eller erstattet.

I Danmark anvender vi beregningsmodellen VAT19 (Værdiansættelse Af Træer fra 2019) til dette formål. VAT19 er en velafprøvet metode, der giver os mulighed for præcist at vurdere værdien af et skadet træ og dermed fastsætte den nødvendige erstatning. Ved at anvende denne model kan vi effektivt håndtere træskader og sikre en hurtig genoprettelse af træbestanden.

Som eksperter inden for træpleje og -vurdering har vi omfattende erfaring med at anvende VAT19-metoden.

Vi tilbyder vores ekspertise og specialviden for at hjælpe vores kunder med at løse skadesrelaterede træspørgsmål. Vores proces omfatter følgende trin:

  1. Inspektion: Vi foretager en omhyggelig inspektion af det skadede træ, for at vurdere omfanget af skaden og dets nuværende tilstand.
  2. Dataindsamling: Vi indsamler relevante oplysninger om træets art, størrelse, alder og placering. Disse data er afgørende for at foretage en præcis værdiansættelse.
  3. Vurdering efter VAT19: Vi anvender VAT19-modellen til at beregne træets værdi baseret på dets biologiske, økologiske og økonomiske betydning. Modellen tager højde for forskellige faktorer såsom træets sundhedstilstand, æstetiske værdi, økosystemtjenester og fremtidige levetid.
  4. Rapport og erstatningskrav: Vi udarbejder en detaljeret rapport, der dokumenterer vores vurdering og beregninger. Rapporten kan bruges som grundlag, for at fremsætte et erstatningskrav over for den ansvarlige part.

Ved at bruge VAT19-metoden sikrer vi, at skadede træer værdisættes korrekt, og at der træffes passende foranstaltninger for at genoprette træernes tabte værdi. Vores ekspertise inden for trævurdering og erstatningskrav sikrer, at vores kunder får en retfærdig og rettidig håndtering af træskader.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen