Flagermus inspektion

Flagermus inspektion

Flagermus inspektion

Flagermus er det eneste flyvende pattedyr. I danmark findes 17 hjemmehørende arter som alle er fredede og særligt beskyttet i Habitatdirektivet, Naturbeskyttelsesloven, Artsfredningsbekendtgørelsen, Jagt- og vildtforvaltningsloven samt Danmarks tiltræden af internationale aftaler; Bernkonventionen og flagermusaftalen under Bonnkonventionen, som beskytter dem og deres levesteder.

Det gør at vi har en helt særlig forpligtelse til at passe på flagermus og deres levesteder. Når der projekteres ny infrastuktur er man derfor meget omhyggelig med at kortlægge habitater for flagermus og undgå de områder. Flagermus benytter træer i forskellige sammenhæng. Både som rast- og yngletræ om sommeren og når de går i dvale om vinteren.

Vi udfører visuel inspektion af træerne fra jorden i de indledende faser, for at screen bevoksninger, læhegn eller enkelttræer. Senere i processen kan det være nødvendigt at komme tættere på og inspicere hvert enkelt træ. Det gør vi bla. ved hjælp af erhvervsmæssig træklatring og ved at lytte/måle på hvilke arter som findes i nærområdet.

Typisk udfører vi arbejdet for det rådgivende ingenørfirma som har ansvaret for forundersøgelserne. De seneste år har vi udført flagermus inspektion rundt i landet, både øst- og vest for Storebælt.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen