Cases

Hvad koster det at skade et træ?

I Danmark benytter vi VAT19 (Værdigansættelse af træer) modellen til at fastslå hvad det koster at lave skade på træer.

Det kan være alt fra hændeligt uheld til hærværk, der forsager skader på rødder, stamme eller trækrone.

Hvis træet er så skadet, at det må fældes bruges metoden til at udregne hvad det koster at erstatte træet samt forskellen i pris fra det eksisterende træ til det nyplantede erstatningstræ. Således at der sættes kroner og øre på træets værdi ud fra en række parametre.

Hvis skaden ikke resulterer i at træet må fældes udregnes forskellen i værdien før- og efter skaden er sket. Det hele samles i en skriftlig rapport til kunden.

Det et arbejde vi i TræEnighed er meget erfarne i og sætter stor ære i at udføre fair og korrekt. I januar 2024 har bla. udført værdiansættelse for Odense Kommune på forskellige lokationer.

Se mere om vores arbejde med VAT19 på: https://lnkd.in/dvNhsK4X

Vejle Kirkegård

Vejle kirkegård var som mange andre provinskirkegårde, præget af et faldende antal aktive grave. Kirkegården var præget af meget store græsarealer, de var plejekrævende, idet de blev holdt korte og stramt. Kirkegården havde mange tomme gravsteder, flere end de var rigtig klar over da mange var udløbet, men stadig stod uforandret. Dette belastede ikke bare økonomien, men gav også en kirkegård der ikke virkede imødekommende.

Det grundlæggende arbejde til planen bestod af en dybdegårde landskabsanalyse og de eksisterende fredninger. En behovsanalyse af antallet af gravsteder der blev brug for i fremtiden. 3 møder med menighedsrådet og et borgermøde med både menighed og naboer til kirken.

Der var en række ønsker til den kommende plan:

 • Et bredere udvalg af jordfæstelsestilbud Færre tomme gravsteder
 • Mindre hæk
 • Mere biodiversitet
 • En forankring lokalt
 • Gode sigtelinjer til kirken
 • Træer der kan vokse sig store
 • En kirkegård der byder indenfor
 • En kirkegård med forskelligartede udtryk

Målsætning for konceptet;

 • Reducere antallet af traditionelle gravsteder så det passer til tidens behov
 • Samle traditionelle gravsteder omkring kirken Øge biodiversiteten
 • Minimere sten/grusarealer og kortklippede græsarealer
 • Langsigtet plan der kan udrulles i etaper
 • En mere beskyttet kirkegård med rum til eftertanke og sorg
 • En kirkegård med afgrænsede arealer til flere former for aktiviteter
 • Udvide jordfæstelses tilbud
 • Forankre i lokal landskabshistorie

Hellerup kirkegård

I maj måned 2022 udførte vi Sektionsfældning af et risikotræ på Hellerup kirkegård, der hører under Gentofte kommune.

Et stort lærketræ (Larix decidua) der stod mellem gravene havde fået råd i rødderne og måtte desværre fældes. Vi fældede træet vha. erhvervsmæssig træklatring. Grene og stammer blev firret sikkert til jorden med reb. Grene og stammer blev kørt til genanvendelse og der blev (som altid) ryddet rigtig pænt op. Af hensyn til vores arbejdsmiljø brugte vi vores minilæsser med til læsse stammerne på traileren.

Når vi arbejder i følsomme omgivelser, som kirkegårde og boligområder, bruger vi i videst muligt omgang motorsave på batteri, for at mindske gener fra støj.

Mariebjerg kirkegård

I december 2021 udførte vi styning/knudebeskæring af den historiske linde-allé på Mariebjerg Kirkegård, for Gentofte kommune.

30 store lindetræer blev beskåret fagligt korrekt fra lift, for at holde det kurltur-historiske udtryk. Alléen med de gamle lindetræer fører ind på Danmarks 4. største kirkegård og er synlig både inde fra kirkegården og fra de nærliggende veje. Opgaven blev udført af vores dygtige certificerede arborister. Grenene blev flishugget og efterladt på stedet, af hensyn til miljø, trængsel og biodiversitet.

Naturstyrelsen

I marts 2023 hjalp vi Naturstyrelsen med at håndtere risikotræer langs Sejsvej i Silkeborg. I en smal kile mellem vejen og Gudenåen stod flere træer (primært bøg) med svampeangreb som udgjorde en risiko for trafikanter og forbipasserende. For at tilgodese biodiversiteten blev toppen af træerne lagt i skovbunden i store stykker og stammerne blev stående som dødt ved. Grene og stammer blev i videst mulige omfang brækket eller knækket af vha. motorspil. Dette blev gjordt for at åbne træet op som habitat og for at det efterladte grenmateriale skulle fremstå så naturligt som muligt. Så det ligner en skade efter et stormvejr. Et enkelt træ blev udelukkende kronestabiliseret med dynamisk tovværk for at mindske risikoen for brug i træet krone, tæt på den trafikkerede vej.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen