Landskabsanalyse med fokus på træer & natur

Landskabsanalyse med fokus på træer & natur

Landskabs­analyse

– Grundlaget for de gode beslutninger

TræEnighed hjælper med en omfattende landskabsanalyse, for intet projekt er en ø, men skal spille sammen med det omkringliggende landskab- om det er en mark, landsby eller en boligblok. Ved at kende landskabets værdier og indhold, kan kunden træffe de rigtige valg for området.

Vores mål er at give kunderne en omfattende forståelse af det eksisterende landskab og identificere muligheder for at forbedre og bevare træer, natur og biodiversitet i området.

Her kan TræEnighed kan hjælpe dig med en landskabsanalyse:

Vi gennemfører en grundig faglig gennemgang af træbestanden i det pågældende område. Dette omfatter vurdering af træernes sundhedstilstand, alder, artsdiversitet og potentielle risici. Ved at analysere træbestanden kan vi identificere svage eller risikofyldte træer, der kræver særlig opmærksomhed. Vi kan se på muligheder for nye plantninger og hvilke tiltag der kan tages for at forbedre den eksisterende træbestand.

Vi undersøger og vurderer den biologiske mangfoldighed i landskabet, herunder både flora og fauna. Dette kan omfatte identifikation af sjældne eller truede arter, samt vurdering af levesteder og økologiske sammenhænge i området. Ved at forstå biodiversiteten kan vi identificere muligheder for at styrke og bevare den lokale natur.

Vi analyserer forskellige landskabsfaktorer. Dette kan omfatte jordkvalitet, vanddræning, lysforhold og klimatiske forhold. Ved at vurdere disse faktorer kan vi identificere potentielle udfordringer eller forbedringsmuligheder for beplantning i området. Denne analyse bruges også ved nybyggeri og skovrejsning for at skabe optimale forhold.

Vi gennemfører en risikovurdering af træerne og landskabet for at identificere potentielle farer eller sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Dette kan omfatte vurdering af træernes stabilitet, nærhed til bygninger eller infrastruktur, samt potentielle risici for ekstreme vejrforhold. Ved at identificere risici, kan vi udvikle en handlingsplan for at minimere potentielle farer.

Vi udarbejder en rapport på baggrund af resultaterne af landskabsanalysen. Rapporten indeholder bla. anbefalinger og handlingsplan. Disse kan omfatte forslag til træpleje, bevarelse af biodiversitet, forbedring af landskabsforhold og implementering af bæredygtige praksisser. Vores mål er at give kunderne praktiske og målrettede løsninger, der passer til deres behov og målsætninger.

Skræddersyet rådgivning til dig

Vores eksperter hjælper dig med en skræddersyet landskabsanalyse. Vi har en bred vifte af kompetencer og mange års erfaring. Hos os er du garanteret høj faglighed, der underbygges af videnskabelig evidens. Kontakt os allerede i dag, og få et uforpligtende tilbud på en landskabsanalyse. Kontakt os på telefon 81 81 75 81, eller send en mail til Fanny@3enighed.dk

landskabsanalyse

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen