Hvornår skal mine træer beskæres?

Hvornår er der helt rigtige tispunkt at beskære træer?

Der er mange myter og fejlinformation omkring beskæring af træer. Noget stammer fra uvidenhed og andet fra gængs praksis, gamle husråd eller “vi plejer”… Tidligere var man overbevist om at det er bedst at beskære træer i perioden juli til september. Her har træerne bedst gang i fotosyntesen og har mest kraftoverskud. Dette kaldes for JAS (juli-august-september) beskæring. Teorien om kraftoverskud stammer fra den amerikanske forsker Alx L. Shigo, som anses for at være den moderne træplejes fader.

Men nu vises ny forskning fra Sverige dog at det ikke er helt så enkelt. Her har Anna Lund og hendes team fra Sveriges Landbrugsuniversitet SLU i Alnarp udført et omfattende forsøg over en længere årerække. Når man kigger på misfarvning og overvoksning (reaktionsved) er der ingen direkte sammenhæng i mellem beskæringstidspunkt træets reaktioner. Dog med undtagelse af fuglekirsebær (Prunus avium) som ikke reagerede godt på beskæring på andre tidspunkter end sommer.

Det betyder at vi nok skal se på beskæring med nye øjne og ikke lade os styre af forældet viden. Mange virksomheder i den grønne branche prædiker stadig at det bedste tidspunkt er “vinterbeskæring” når træerne er i dvale. Det gør de nok primært fordi de har for travlt til beskæring om sommeren, hvor de er travlt beskæftiget med nyanlæg og “grøn drift” som græsklipning, lugning og hækkeklipning. Derfor er det vigtig at vælge en certificeret arborist til alle træpleje opgaver. Her er det fagligheden og ikke kalenderen som afgør hvornår og hvordan træet kan beskæres.

Det vigtigste når vi taler beskæring af træer er; at man ikke tager for stor en del af bladmassen og man ikke skærer for tykke grene af. Er træet ellers sundt og vitalt, kan man i de fleste tilfælde reducere med 20-25% af den samlede bladmasse (mængden af blade på træet). En kraftigere reduktion vil stresse træet og kraftigt øge mængden af vanris (nye uønskede skud). Af hensyn til træets sundhed bør man ikke beskære grene som er over “håndleds-tykkelse”. Grene under denne størrelse er levende hele vejen igennem. Hvor imod tykkere grene vil have kernetræ i midten omgivet af “splitved” som er aktivt i at forsyne bladene med vand og sende sukkerstoffer retur til rødderne. Da kernetræet har et lavere fugtighedsindhold, er det også mere modtageligt for alle de svampesporer som flyver rundt i luften. På den måde er store beskæringssår hyppigt årsag til at træer svækkes af svamp og råd i kernetræet. Dermed får man skabt fremtidens risikotræ, hvis man skærer for tykke grene af.

Styning eller knudebeskæring af ældre træer i kulturlandskab vil dog ofte være bedst om vinteren. Her vil man gerne have så mange skud (vanris) som muligt ud fra beskæringspunktet. Derfor laver man den type beskæring i slut december og i januar. Det kan du se et eksempel på fra Mariebjerg kirkegård på https://traeenighed.dk/cases/

Beskæring for udgåede grene er også typisk noget der laves uden for den egentlige beskæringssæson, da her er tale om dødt ved, hvor træet allerede er forberedt på at grene falder af. Her skal man være opmærksom på at de udgåede grene udgør nogle gode habitater for mange arter og kun bør fjernes hvis du udgør en aktuel risiko og ikke af estetiske årsager.

Er du i tvivl om hvornår dine træer skal beskæres kan du altid spørge din lokale certificerede arborist.

Formbeskæring af en ung robinie (Robinia pseudoacacia) på Vesterbro først i august.

Beskæring for døde grene i Universitetsparken ved Zoologisk museum, i marts måned sammen med Københavns Universitets arborist Jonas.

Beskæring af skovfyr (Pinus sylvestris) på Strandvejen i Skovshoved i juli måned.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen