Moses 10 bud – På flere træer 🌳🌳🌳

  1. Lær dine børn at klatre i træer. Når du tager dine børn med ud i naturen, udfordres deres fantasi og motorik på en helt anden måde. Kram et træ og fortæl om dine bedste minder med træer. Om det så er æblerov i naboens æbletræ eller da du søgte i ly for en regnbygen under et træ.
  2. Hvad kan et træ? Træer bidrager med helt utroligt mange ting i vores hverdag. Renere luft, Optag og lagring af kuldioxid fra atmosfæren, tilbageholdelse af regnvand ved skybrud, skygge (og dermed lavere temperatur), behageligere klima omkring vores bygninger, bedre fysisk- og psykisk sundhed, mindre kriminalitet osv. Alt det vi med et super kedeligt ord kalder økosystemtjenester. Alt dette kan sættes på formel, så man kan regne på hvad træerne bidrager med til samfundet. Og det er ikke småpenge. Udregninger ved hjælp af f.eks. i-tree kan være med til at påvirke beslutningstagere til at afsætte flere midler til træer og grønt miljø.
  3. Beskyt vores træer som kulturarv. Vi kunne aldrig drømme om at rive en gammel kirke ned, bare fordi den tog udsigten. Men modsat bygningsværker anses træer som noget midlertidigt, man sagtens kan pille ved. I vores nabolande nyder træer en helt anden beskyttelse i lovgivningen. Det er på tide at vi får beskyttet vores træer bedre. I særdeleshed gamle og bevaringsværdige træer.
  4. Kvalitet frem for kvantitet. Det lyder flot i skåltalen, når borgmesteren vil plante 1000 eller 100.000 nye træer. Men her må vi insistere på kvalitet i beplantningen. At det er rette træ på rette sted, i den rigtige kvalitet fra planteskolen, plantet af fagfolk, med tilstrækkelig rodvolumen og plads over jorden til at træet kan vokse og trives. Og sidst men ikke mindst at træet skal have selvskab og legekammerater. Der skal større fokus på at træer trives bedst med andre træer tæt ved og andre planter nedenunder.
  5. Beskyt investeringen. Nå nu man har brugt alle de midler på etablering og plantning. Hvorfor vender man så ryggen til efterfølgende? Det er en pivdårlig forretning. Vi må gøre faglig korrekt træpleje lige så sexet som at plante nye træer og klippe røde bånd over. Der har vi særligt brug for at aflive myten om træer bare passer sig selv. For by- og vejtræer er altså ikke særligt gode til at være “alene hjemme”. Særligt fordi vi har mange specifikke krav træerne skal overholde. Så som fritrum over vejbane og fortov. Vi må have langt højere fokus på opbygningsbeskæring af unge træer. Her kan man ved få velvalgte snit, forbedre træets struktur og undgå mange af de typiske problemer, der kommer ned af vejen. Lige som med opdragelsen af vores børn burde det være en bunden opgave. Et bytræ lever kun 20-30 år i gennemsnit.
  6. Skal ræven vogte din gæs? Ligesom at du ikke ringer til slagteren når sin hund er syg, skal man heller ikke ringe til træfælderen, når du er i tvivl om et træ. For så bliver konklusionen sjovt nok at træet er farligt og må fældes. Hvilken selv samme træfælder naturligvis har et godt tilbud på. Lige som alle andre steder i samfundet må vi dele rådgivningen fra de det udførende arbejde. Ligesom at den bygningssagkyndige heller ikke river huse ned.
  7. Træbiologi før motorsav. En motorsav i de forkerte hænder kan gøre utrolig stor og uoprettelig skade på kort tid. Mange vil gerne lære at skære træer i småstykker og tager måske et af Skovskolens mange AMU kurser i brug af motorsav. Men næsten ingen vil lære om træbiologi. Det burde være et krav at lære om træers fysiologi mv. inden man lærte at fælde et træ.
  8. Biodiversitet i træer. De fleste har efterhånden hørt at biodiversitet er noget med langt græs og blomster til bier og sommerfugle. Men træerne rummer et kæmpe potentiale for liv. Både levende og døde træer. Vi ved at omkring 1500 arter knytter sig til livet i gamle egetræer. Heraf er små 500 rødlistede (truede) arter. I Danmark er vi super dygtige til skovbrug. Vi har gennem flere hundrede år forfinet vores metode. Vi ved ved om alt hvad der foregår fra vi planter til et træ er hugstmodent, hvilket er ved ca. 1/3 af træets levetid. Vi ved meget lidt om gamle træer og interessen for viden om veterantræer er forsvindende lille herhjemme. De bliver vi nød til at ændre på.
  9. Vi må gøre op ved vores kollektive frygt for træer. I Danmark er vi helt ubegrundet bange for høje træer. “Men det kan jo ramme huset” argumentet hører vi hele tiden. Statistisk set er der lige så lille sandsynlig for at blive ramt af lynet som af at få et træ i hovedet. Risikoen er for at blive slået ihjel af et træ er 1:10.000.000 men 1:17.000 i trafikken 😳 Alligevel fælder vi ubegrundet alt for mange træer. Selvfølgelig også hjulpet på vej af nogen af de ovenstående faktorer.
  10. Træer for alle. Vi ved fra forskning at træer har mange gavnlige effekter på vores sundhed. Alligevel er der kæmpe forskel på tilgængeligheden af træer, efter Socioøkonomiske kriterier. Man burde mes andre ord plante mange flere træer i udsatte boligområder. Her kan man med fordel kigge på 3-30-300 reglen opfundet af den hollandske forsker Cecil Konijnendijk. Den beskriver hvordan alle bør have udsigt til mindst 3 træer fra deres hjem. Kronedækket (hvor meget der er dækket af træer) i ens bydel bør være over 30%. Ingen borgere bør have længere end 300 meter til et grønt område. Det er et fantastisk værktøj til at demokratisere vores træer og sørge for at også de svageste i vores samfund får glæde af træer og de mange evidensbaserede positive effekter af træer.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen