Pleje af veterantræer

Pleje af veterantræer

Pleje af veterantræer

– Skab en rig biodiversitet gennem korrekt pleje af gamle træer

Veterantræer er træer, der er gamle i forhold til deres art og skaber levesteder for en mangfoldighed af svampe, biller, insekter, fugle, flagermus og små gnavere.

I Danmark er vi dygtige til at dyrke træer og har kontrol med processen fra træet bliver plantet, indtil det er “hugstmodent”, hvilket normalt sker ved omkring 1/3 af dets levetid. Desværre er der ikke så stort fokus på, hvordan vi plejer vores gamle veterantræer og de ældgamle urtræer.

Alt for ofte bliver gamle træer fældet bare fordi de er netop det, gamle.

Hos TræEnighed er vi specialiserede i pleje af veterantræer og har uddannelse fra Sverige, hvor man arbejder intensivt med VETcert, der er en international standard for pleje af meget gamle og biologisk værdifulde træer. Vi anvender denne viden til at rådgive Naturstyrelsen, kommuner, andre offentlige institutioner og private lodsejere om beskyttelse og pleje af veterantræer.

Ved at pleje veterantræer kan vi skabe en bedre biodiversitet og bevare disse unikke økosystemer.

Vores ekspertise og erfaring sikrer, at veterantræerne får den optimale pleje, der bidrager til deres langsigtede overlevelse og velbefindende. Vi tilbyder rådgivning om passende pleje- og bevarelsesmetoder, herunder beskæring, træstabilisering, vitalisering af rødder og generel vedligeholdelse af træerne.

Vores mål er at sikre, at veterantræerne fortsat kan fungere som vigtige levesteder og bidrage til naturens mangfoldighed.

Kontakt TræEnighed for professionel rådgivning om pleje af veterantræer. Sammen kan vi bevare og værne om disse naturperler for fremtidige generationer.

Et veterantræ er en betegnelse for et træ, der har nået en høj alder og har overlevet i mange år, ofte århundreder. Der er ikke en præcis definition af, hvor gammelt et træ skal være for at betegnes som et veterantræ, da det kan variere afhængigt af træets art, dets levested og betydning i et givent økosystem eller kulturlandskab.

Generelt set kan et veterantræ være et træ, der er markant ældre end gennemsnittet for dets art og som ofte har udviklet karakteristiske træk, såsom store hulrum, udgåede grene eller krogede former, som er tegn på dets alder og historie. Veterantræer er ofte af stor betydning for biodiversitet, da de udgør levesteder og fødegrundlag for mange forskellige arter af insekter, fugle, små pattedyr, svampe og andre organismer. Derudover har veterantræer også en kulturel værdi, da de kan være symbolske forbindelser til fortiden og være en del af lokalsamfundets historie og identitet.

Som de eneste i Danmark har TræEnighed en certificering i beskyttelse og pleje af veterantræer, nemlig VETcert – Veteran Tree Specialist fra Euorpean Arboricultural Council.

En VETcert-certificeret arborist er en træekspert med specialiseret uddannelse i at passe på træer, herunder veterantræer. Her er nogle ting, en VETcert-certificeret arborist kan gøre for et veterantræ:

  • Evaluere Træets Tilstand: Vi kan undersøge træet for at vurdere dets sundhedstilstand og om det evt. kan udgøre en risiko.
  • Beskære og Passe på Træet: Vi kan om nødvendigt beskære træet ved at fjerne gamle eller svage grene som udgør en fare for forbipasserende eller ny tilvækst som truer træet strukturelt. Vi hjælper også med at fremme ny vækst i form af vanris. Oftest passer man bedst på de gamle træer ved at hindre dyr og mennekser i at færdes tæt ved træet.
  • Forbedre Jordforhold: Vi ser på jorden omkring træet og giver råd om, hvordan man kan gøre det bedre for træets sundhed. Det kan bla. være at løsne jorden og sikre, at træets rødder får nok vand, luft og næringsstoffer.
  • Understøtte Træets Struktur: Hvis træet har brug for ekstra støtte for at forblive stabilt, kan arboristen installere støttestrukturer, såsom støttepæle eller kabler, for at hjælpe træet med at stå oprejst og sikkert, længere.
  • Rådgive om Pleje: Vi rådgiver om hvordan man bedst plejer og beskytter træet på lang sigt. Dette kan omfatte planlægning af vedligeholdelse og beskyttelse af træet mod fremtidige trusler.

En VETcert-certificeret arborist kan være afgørende for at sikre, at veterantræer forbliver sunde og stærke for mange kommende generationer. Vores ekspertise og pleje kan hjælpe med at bevare disse værdifulde naturressourcer for fremtiden.

Rådgivning i hele Danmark

Skal vi tage en snak?

Har du brug for professionel rådgivning om træpleje og -bevarelse? Kontakt os i dag for at drage fordel af vores ekspertise inden for træbeskyttelse, landskabsarkitektur, beskæring, biodiversitetsfremme og meget mere.

Ring til os på 81 81 75 81, send en e-mail eller udfyld kontaktformularen for at få skræddersyet rådgivning. Vi dækker hele Danmark (også Bornholm).

Moses – arborist: moses@3enighed.dk

Fanny – landskabsarkitekt: fanny@3enighed.dk

Udfyld kontaktformularen